Nasze specjalizacje:


Certyfikowany instalator oraz dystrybutor produktów marki Raychem


Ogrzewanie elektryczne przewodami grzejnymi

Ciepła i komfortowa podłoga: ogrzewanie podłogowe elektryczne w tym akumulacyjne; montaż mat grzejnych.

Instalacje i systemy przeciwoblodzeniowe

Ochrona przed gromadzeniem się śniegu i lodu: ogrzewanie rynien i rur spustowych; ogrzewanie gzymsów; ogrzewanie koszy, koryt i wpustów dachowych.

Ochrona przed oblodzeniem: elektryczne ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdów, ramp, chodników, schodów, tarasów, balkonów, lądowisk, parkingów, kładek, mostów, dróg asfaltowych, pod kostką brukową, płyt betonowych, wag najazdowych / samochodowych itp.

Ochrona przed zamarzaniem i utrzymanie temperatury: ogrzewanie rur dla budownictwa; ogrzewanie rurociągów przemysłowych; utrzymanie temperatury medium; ogrzewanie zaworów; ogrzewanie wodomierzy; ogrzewanie rur kanalizacyjnych; ogrzewanie instalacji PPOŻ itp.


Certyfikowany instalator oraz dystrybutor produktów marki TRACETEK


Sygnalizacja i detekcja wycieków

Sygnalizacji i detekcja wykrywania wycieków cieczy przewodzących prąd: woda, glikol, solanka.

Sygnalizacji i detekcja wykrywania wycieków węglowodorów takich jak: paliwo, ropa, olej, benzyna, biopaliwo.

Sygnalizacji i detekcja wykrywania wycieków substancji chemicznych: kwasów, roztworów chemicznych, kwasu siarkowego, kwasu azotowego.