Sikker shopping
Idosell security badge

Fortrolighedspolitik

1. Dataadministrator og definitioner

 1. Administratoren af personoplysningerne for kunderne / brugerne af internetbutikken, også kaldet sælgeren, er: dolejsz.pl Marcin Dolejsz, telefon: +48 509-721-056 (hjælpelinje kun på polsk), momsnummer: 837-151-15-26, REGON: 015637935.
 2. Den dataansvarlige kan kontaktes
  1. på postadressen: al.600-lecia 62a/32, 96-500 Sochaczew;
  2. på e-mail-adressen: dolejsz@dolejsz.pl.
 3. Bruger - en fysisk person, der tilgår webshoppens websted/sider eller bruger de tjenester eller funktionaliteter, der er beskrevet i denne Privatlivs- og cookiepolitik.
 4. Kunde - en fysisk person med fuld retsevne, en fysisk person, der er en forbruger, en juridisk person eller en organisatorisk enhed uden juridisk personlighed, som loven giver retsevne, der indgår en fjernsalgsaftale med sælgeren.
 5. Online Shop - den hjemmeside, der drives af sælgeren, tilgængelig på følgende elektroniske adresser (websteder): https://dolejsz.pl, hvorigennem kunden/brugeren kan få oplysninger om varerne og deres tilgængelighed og købe varerne eller bestille en tjeneste.
 6. NewsletTer - information, herunder kommerciel information i henhold til loven af 18. juli 2002 om elektronisk levering af tjenester (Journal of Laws of 2020, item 344), der stammer fra sælgeren, der sendes til kunden / brugeren elektronisk; modtagelsen er frivillig og kræver samtykke fra kunden / brugeren.
 7. Konto - et sæt data, der er gemt i onlinebutikken og i sælgerens IKT-system vedrørende en given kunde/bruger og de ordrer, han/hun har afgivet, og kontrakter, der er indgået, ved hjælp af hvilke kunden/brugeren kan afgive ordrer og indgå kontrakter.
 8. RODO - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

2. Formål, retsgrundlag og varighed af databehandling

 1. For at kunne opfylde fjernsalgskontrakten behandler sælgeren
  1. oplysninger om brugerens enhed for at sikre, at tjenesterne fungerer korrekt: computerens IP-adresse, oplysninger indeholdt i cookies eller andre lignende teknologier, sessionsdata, browserdata, enhedsdata, data vedrørende aktivitet på webstedet, herunder på individuelle undersider;
  2. oplysninger om geolokalisering, hvis brugeren har givet samtykke til tjenesteudbyderens adgang til geolokalisering. Geolokaliseringsoplysninger bruges til at give mere skræddersyede tilbud om produkter og tjenester;
  3. brugernes personlige data: navn, efternavn, registreret kontoradresse, korrespondanceadresse, e-mailadresse, telefonnummer, skatteidentifikationsnummer, bankkontonummer eller andre personlige data, der er nødvendige for at gennemføre et køb, og som administratoren kræver at blive leveret i købsprocessen.
 2. Disse oplysninger indeholder ikke data vedrørende brugernes identitet, men i kombination med andre oplysninger kan de udgøre personoplysninger, og derfor dækker administratoren dem med den fulde beskyttelse, som den har ret til i henhold til RODO.
 3. Disse data behandles i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i RODO med det formål at levere tjenesten, dvs. kontrakten om levering af elektroniske tjenester i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne, og i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i RODO i forhold til samtykke til brug af visse cookies eller andre lignende teknologier udtrykt ved de relevante indstillinger i internetbrowseren i overensstemmelse med telekommunikationsloven eller i forhold til samtykke til geolokalisering. Dataene behandles indtil afslutningen af kundens/brugerens brug af onlinebutikken.
 4. Administratoren forpligter sig til at træffe alle foranstaltninger, der kræves i henhold til artikel 32 i RODO, dvs. under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og behandlingens art, omfang og formål samt risikoen for krænkelse af fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder af varierende sandsynlighed og alvor, implementerer administratoren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre en grad af sikkerhed, der svarer til denne risiko.

3. Den dataansvarliges markedsføringsaktiviteter

 1. På webshoppens hjemmeside kan den dataansvarlige vise markedsføringsoplysninger om sine produkter eller tjenester. Visningen af dette indhold udføres af den dataansvarlige i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f) i RODO, dvs. i overensstemmelse med den dataansvarliges legitime interesse i at offentliggøre indhold relateret til de leverede tjenester og salgsfremmende indhold i kampagner, som den dataansvarlige er involveret i. Samtidig krænker denne handling ikke kundernes/brugernes rettigheder og friheder, kunderne/brugerne forventer at modtage indhold med lignende indhold og forventer det endda, eller det er deres direkte formål at besøge webstedet/siderne i onlinebutikken.

4. Modtagere af brugernes data

 1. Den dataansvarlige videregiver kun brugernes personoplysninger til databehandlere i henhold til indgåede kontrakter om overdragelse af behandling af personoplysninger med henblik på at udføre tjenester for den dataansvarlige, f.eks. hosting og vedligeholdelse af hjemmesiden, IT-tjenester, markedsføring og PR-tjenester.

5. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

 1. Personoplysninger vil ikke blive behandlet i tredjelande.

6. Rettigheder for registrerede

 1. Alle registrerede har ret til
  1. adgang (artikel 15 i DPA) - at få bekræftelse fra den dataansvarlige om, hvorvidt hans/hendes personlige data behandles. Hvis data om en person behandles, har han/hun ret til at få adgang til dem og få følgende oplysninger: om formålet med behandlingen, kategorierne af personoplysninger, modtagerne eller kategorierne af modtagere, som dataene er blevet eller vil blive videregivet til, den periode, hvor dataene opbevares eller kriterierne for at bestemme dem, den registreredes ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger og til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
  2. at få en kopi af dataene (artikel 15(3) RODO) - at få en kopi af de data, der behandles, hvor den første kopi er gratis, og for efterfølgende kopier kan den dataansvarlige opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger;
  3. til berigtigelse (artikel 16 i RODO) - til at anmode om berigtigelse af personoplysninger, der vedrører ham/hende, og som er unøjagtige, eller til at supplere ufuldstændige oplysninger;
  4. til sletning (artikel 17 i RODO) - til at anmode om sletning af hans/hendes personoplysninger, hvis den dataansvarlige ikke længere har et juridisk grundlag for behandlingen, eller hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for formålet med behandlingen;
  5. at begrænse behandlingen (artikel 18 RODO) - at anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger, når
   1. den registrerede bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne - i en periode, der giver den dataansvarlige mulighed for at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne,
   2. behandlingen er ulovlig, og den registrerede gør indsigelse mod sletning af oplysningerne ved at anmode om begrænsning af behandlingen,
   3. Den dataansvarlige ikke længere har brug for oplysningerne, men oplysningerne er nødvendige for, at den registrerede kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare et krav,
   4. den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen - indtil det er fastslået, om den dataansvarliges legitime grunde tilsidesætter grundene til den registreredes indsigelse;
  6. til dataportabilitet (artikel 20 RODO) - til at modtage de personoplysninger, som han eller hun har givet til den dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at anmode om, at disse oplysninger sendes til en anden dataansvarlig, hvis oplysningerne behandles på grundlag af den registreredes samtykke eller en kontrakt med ham eller hende, og hvis oplysningerne behandles automatisk;
  7. at gøre indsigelse (artikel 21 RODO) - at gøre indsigelse mod behandlingen af hans/hendes personoplysninger til den dataansvarliges legitime formål af grunde, der vedrører hans/hendes særlige situation, herunder profilering. Den dataansvarlige skal derefter vurdere, om der findes gyldige legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller grunde til at fastslå, hævde eller forsvare krav. Hvis den registreredes interesser ifølge vurderingen vejer tungere end den dataansvarliges interesser, er den dataansvarlige forpligtet til at ophøre med behandlingen til disse formål;
  8. at trække samtykke tilbage når som helst og uden at give nogen grund, men behandlingen af personoplysninger, der er udført før tilbagetrækningen af samtykke, vil fortsat være lovlig. Tilbagetrækning af samtykke vil medføre, at den dataansvarlige ophører med at behandle personoplysningerne til det formål, som samtykket blev givet til.
 2. For at udøve de ovennævnte rettigheder skal den registrerede kontakte den dataansvarlige ved hjælp af de angivne kontaktoplysninger og informere ham/hende om, hvilken ret og i hvilket omfang han/hun ønsker at udøve den.

7. Formand for databeskyttelsesmyndigheden

 1. Den registrerede har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, som i Polen er formanden for kontoret for beskyttelse af personoplysninger med sæde i Warszawa, ul. Stawki 2, som kan kontaktes på følgende måde:
 2. pr. brev: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. via elektronisk sub-box tilgængelig på: htTps://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. Infoline: 606-950-000.

8. Databeskyttelsesansvarlig

 1. Under alle omstændigheder kan den registrerede også kontakte den dataansvarliges databeskyttelsesansvarlige direkte via e-mail eller skriftligt til den dataansvarliges adresse som angivet i afsnit 1, punkt 2 i denne fortroligheds- og cookiepolitik.

9. Ændringer af fortrolighedspolitikken

 1. Privatlivs- og cookiepolitikken kan suppleres eller opdateres i henhold til administratorens aktuelle behov for at give opdaterede og pålidelige oplysninger til kunder/brugere.

10. Cookies

 1. Onlinebutikken udfører funktionerne til at indhente oplysninger om kunder, brugere og deres adfærd på følgende måder
  1. gennem oplysninger, der frivilligt indtastes i formularer til de formål, der følger af funktionen af en bestemt formular;
  2. ved at gemme cookie-filer (såkaldte "cookies") på slutenhederne;
  3. gennem indsamling af webserverlogfiler af internetbutikkens hostingoperatør (nødvendigt for korrekt drift af hjemmesiden).
 2. Cookies er it-data, især tekstfiler, der gemmes på kundens / brugerens terminaludstyr og er beregnet til brug af internetbutikkens websted. Cookies indeholder normalt navnet på det websted, de kommer fra, det tidspunkt, de er gemt på slutenheden, og et unikt nummer.
 3. Internetbutikken bruger kun cookies, efter at kunden/brugeren af butikken har givet sit forudgående samtykke i denne henseende. Samtykke til internetbutikkens brug af alle cookies gives ved at klikke på knappen: "[iai:privacy_policy_accept_butTon_txt]" under visningen af meddelelsen om onlinebutikkens brug af cookies eller ved at lukke denne meddelelse.
 4. Hvis kunden/brugeren af webshoppen ikke giver samtykke til webshoppens brug af cookies, kan han/hun bruge indstillingen: "Jeg giver ikke mit samtykke", der også er tilgængelig i meddelelsen om onlineshoppens brug af cookies, eller foretage ændringer i indstillingerne for den internetbrowser, han/hun bruger i øjeblikket (dette kan dog medføre ukorrekt drift af onlineshoppens websted).
 5. For at administrere dine cookie-indstillinger skal du vælge din internetbrowser/system fra listen og følge instruktionerne: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger, der stammer fra cookies, er den dataansvarliges juridisk berettigede interesser, der består i at levere tjenester af høj kvalitet og sikre tjenesternes sikkerhed.
 7. Der er to hovedtyper af cookies, der bruges i onlinebutikken: "Session"-cookies og "permanente"-cookies (vedvarende cookies). "Session"-cookies er midlertidige filer, der gemmes på brugerens terminalenhed, indtil vedkommende logger af, forlader webshoppen eller slukker for softwaren (webbrowseren). "Permanente" cookies gemmes på kundens/brugerens terminalenhed i den tid, der er angivet i parametrene for cookies, eller indtil de slettes af kunden/brugeren.

Functional cookies (required)

dolejsz.pl

monit_token: 365 days, cookie
Identifies the shop's customer.

shop_monit_token: 30 minutes, cookie
Identifies the shop's customer.

client: 1 days, cookie
Identifies the logged-in customer / basket of the non-logged-in customer.

affiliate: 90 days, cookie
It stores information about the partner ID from which the shop was entered.

ordersDocuments: cookie
Stores information about the print status of a document.

__idsui: 1095 days, cookie
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__idsual: 1095 days, cookie
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__IAI_SRC: 90 days, cookie
It only stores the source from which the page was accessed.

login: cookie
Stores information about whether the user has logged in to the site.

CPA: 28 days, cookie
Includes information on the variables for the CPA / CPS programmes in which the site participates.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 days, cookie
Variant identifier for the A/B test and IdoSell RS engine configuration.

basket_id: 365 days, cookie
The site user's shopping cart identifier, assigned for the duration of the ongoing session.

page_counter: 1 days, cookie
Counter of pages visited.

LANGID: 180 days, cookie
Stores information about the language selected by the site user.

REGID: 180 days, cookie
Stores information about the site user's region.

CURRID: 180 days, cookie
Stores information about the currency of the site selected by the user.

__IAIABT__: 30 days, cookie
It stores the A/B test identifier, for the purpose of testing and improving shop functionality.

__IAIABTSHOP__: 30 days, cookie
It stores the identifier of the shop participating in the A/B test.

__IAIABTVARIANT__: 30 days, cookie
Stores the identifier of the variant drawn as part of the ongoing A/B test.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Stores the number of times a pop up message has been displayed.

samedayZipcode: 90 days, cookie
Stores information about the site user's postcode, which is required to offer courier delivery on the SameDay service.

applePayAvailability: 30 days, cookie
Stores information about whether an ApplePay payment method is available for the user.

paypalMerchant: 1 days, cookie
PayPal account ID.

toplayerNextShowTime_: cookie
Stores information about the time at which the next pop up message is to be displayed. 

rabateCode_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closure of the active discount bar.

freeeshipping_clicked: 1 days, cookie
Stores information about the closing of the free delivery bar.

redirection: cookie
Stores information on the closure of the pop-up message indicating the suggested language for the shop.

filterHidden: 365 days, cookie
When the option to collapse the filter for goods is clicked, it saves which filter is to be collapsed when the goods list is refreshed.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
It stores information about closing the pop-up message.

cpa_currency: 60 minutes, cookie
Includes currency information for CPA / CPS programmes in which the site participates.

basket_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the basket.

wishes_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the favorites list.

remembered_mfa: 365 days, cookie
Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 days, cookie
Ensures the correct display of the pop up message informing about the IdoAccounts login service (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Stores information about whether the page is displayed in the mobile app.

paypalAvailability_: 1 days, cookie
Stores information on whether a PayPal payment method is available for the user.

ck_cook: 3 days, cookie
Stores information about whether the user of the website has consented to cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 days, cookie
Stores information on whether the user has accepted consent to use the IdoAccounts service.

express_checkout_login: 365 days, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 days, cookie
These cookies (NID, ENID) are used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many results you prefer to have shown on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. This cookie is also required to offer the Google Pay payment service.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 days, cookie
This cookie is set by Google reCAPTCHA, which protects our site against spam enquiries on contact forms.

PayPal

ts: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

ts_c: 1095 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and is used to prevent fraud.

x-pp-s: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

enforce_policy: 365 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

tsrce: 3 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

l7_az: 60 minutes, cookie
This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website.

LANG: 1 days, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

nsid: cookie
Used in the context of transactions on the Website. The cookie is required for secure transactions.


Analytics cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 days, cookie
Activity Tracking identifier to collect the history of pre-order sources as well as the source through which the order was placed according to the last click attribution model.

Google Ads

*-*: 14 days, cookie
It stores information about whether a 'Google Consumer Reviews' popup has already been displayed, asking for consent to send a survey about the order.

Google Analytics

_ga_: 730 days, cookie
Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website, as well as dates for the first and most recent visit.

_ga: 730 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gid: 1 days, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat: 1 days, cookie
Used to throttle request rate. Analytics anonymizes the IP address.

_dc_gtm_UA-#: 730 days, cookie
Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. Analytics anonymizes the IP address.

FPLC: 1200 minutes, cookie
Non-HttpOnly cookie version named FPLC with a value hashed from the FPID value.

_gat[_]: 1 minutes, cookie
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minutes, cookie
Used to analyze visitor browsing habits, flow, source and other information.

__utma: 730 days, cookie
Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmb: 30 minutes, cookie
Used to determine new sessions / visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmc: cookie
Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmt: 10 minutes, cookie
Used to throttle request rate.

__utmz: 180 days, cookie
Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmv: 730 days, cookie
Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 days, cookie
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

FPID: 730 days, cookie
This cookie is named FPID (First Party Identifier) by default. The value stored in FPID will be used for setting the Client ID in the request to Google’s servers.

_gaexp: 90 days, cookie
Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.

_opt_awcid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

_opt_awmid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Campaign IDs.

_opt_awgid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Ad Group IDs

_opt_awkid: 1 days, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Criterion IDs

_opt_utmc: 1 days, cookie
Stores the last utm_campaign query parameter.

_opt_expid: 0.2 minutes, cookie
This cookie is created when running a redirect experiment. It stores the experiment ID, the variant ID and the referrer to the page that's being redirected.

Google Analytics pixel: 999 days, tracking pixel
Pixel measures visits, clicks, and other digital behaviour. This allows to adapt your marketing strategy.

__utmli: 60 days, cookie
The cookie is part of the Enhanced Link Attribution feature that (tries to) distinguish clicks on links to the same destination in the in-page analyses. Contains the id (if any) of the clicked link (or its parent) to be read on the next page, so in-page analyses can tell where on the page the clicked link was located.

Google Maps

SID: 3650 days, cookie
Contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies (SID, HSID) allows Google to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms submitted in Google services.


Advertising cookies

dolejsz.pl

RSSID: 180 days, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

__IAIRSUSER__: 60 minutes, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

Google Ads

_gcl_au : 90 days, cookie
Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

FPAU: 90 days, cookie
A cookie that collects information about users and their activity on the site through embedded elements for analytical and reporting purposes.

FPGCLAW: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

FPGCLGB: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gcl_gb: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gac_gb_<>: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gcl_aw: 90 days, cookie
Contains campaign related information on the user.

IDE: 730 days, cookie
This cookie are used to show Google ads on non-Google sites.

1P_JAR: 30 days, cookie
This cookie file is used to collect website statistics and track conversion rates. Sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates.

test_cookie: 1 days, cookie
It is used for testing whether the permissions to set cookies in the user's browser are enabled

AEC: 138 days, cookie
These cookies prevent malicious sites from acting on behalf of a user without that user’s knowledge.

APISID: 193 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

CONSENT: 559 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

DSID: 10 days, cookie
‘DSID’ cookie is used to identify a signed-in user on non-Google sites and to remember whether the user has agreed to ad personalization.

OTZ: 23 days, cookie
This cookie is used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, the number of results displayed on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google SafeSearch turned on.

SAPISID: 28 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

SEARCH_SAMESITE: 176 days, cookie
Allow servers to mitigate the risk of CSRF and information leakage attacks by asserting that a particular cookie should only be sent with requests initiated from the same registrable domain.

SIDCC: 393 days, cookie
Download certain tools from Google and save certain preferences, for example the number of search results per sheet or activation of the SafeSearch filter. Adjust the ads appearing in google search.

SSID: 393 days, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

__Secure-*: 730 days, cookie
These cookies are used to deliver ads more relevant to you and your interests.

Google Analytics

__gads: 395 days, cookie
To provide ad delivery or retargeting.


 1. Cookies bruges til følgende formål
  1. oprettelse af statistikker, der hjælper med at forstå, hvordan kunderne/brugerne af internetbutikken bruger hjemmesiderne, hvilket gør det muligt at forbedre deres struktur og indhold;
  2. at opretholde en kunde-/brugersession (efter login), takket være hvilken en kunde/bruger ikke behøver at indtaste sit login og sin adgangskode igen på hver underside af internetbutikken;
  3. bestemmelse af kundens/brugerens profil med det formål at vise produktanbefalinger og skræddersyede materialer i reklamenetværk, især Google-netværket.
 2. Webbrowsersoftwaren (webbrowseren) tillader normalt som standard, at der gemmes cookies på kundens/brugerens terminaludstyr. Kunder/brugere kan ændre deres indstillinger i denne henseende. Webbrowseren giver mulighed for at slette cookies. Det er også muligt automatisk at blokere for cookies.
 3. Begrænsninger i brugen af cookies kan påvirke nogle af de funktionaliteter, der er tilgængelige på websiderne i onlinebutikken.
 4. Cookie-filer, der placeres på kundens/brugerens terminalenhed og bruges, kan også bruges af annoncører, der samarbejder med internetbutikken og internetbutikkens partnere.
 5. Cookies kan bruges af Google-netværket til at vise reklamer, der er skræddersyet til den måde, hvorpå kunden/brugeren bruger onlinebutikken. Til dette formål kan de opbevare oplysninger om brugerens navigationssti eller den tid, de opholder sig på en bestemt side: htTps://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Vi anbefaler, at kunden/brugeren læser disse virksomheders privatlivspolitik for at forstå brugen af cookies, der bruges i statistikker: Google Analytics privatlivspolitik.
 7. Med hensyn til de oplysninger om kundens/brugerens præferencer, der indsamles af Googles reklamenetværk, kan kunden/brugeren se og redigere de oplysninger, der stammer fra cookies, ved hjælp af værktøjet: htTps://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Der findes plug-ins på webshoppens hjemmeside, som kan overføre kunde-/brugerdata til administratorer som f.eks:

  Google Maps, Google Analytics, Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google

  .
 9. For at kunne udføre fjernsalgsaftalen korrekt kan den dataansvarlige dele kundernes/brugernes data med kurervirksomheder. De aktuelt tilgængelige leveringsmetoder i onlinebutikken er tilgængelige på: https://dolejsz.pl/da/delivery.
 10. For at kunne udføre fjernsalgsaftalen korrekt kan administratoren dele kundernes/brugernes data med online betalingssystemer. De aktuelt tilgængelige betalingsmetoder i form af forudbetalinger i onlinebutikken er tilgængelige på: https://dolejsz.pl/da/payments.

11. NewsletTer

 1. Kunden kan give samtykke til at modtage kommercielle oplysninger elektronisk ved at afkrydse den relevante mulighed i registreringsformularen eller på et senere tidspunkt i den relevante fane. Hvis et sådant samtykke gives, vil kunden/brugeren modtage oplysninger (NewsletTer) om onlinebutikken samt andre kommercielle oplysninger, der sendes af sælgeren til den e-mail-adresse, som kunden har angivet.
 2. Kunden kan til enhver tid fravælge at modtage NewsletTer på egen hånd ved at fjerne markeringen i det relevante felt på hans / hendes kontoside eller ved at gå til formularen [iai:newsletTer_signout_url]formular, ved at klikke på det relevante link i indholdet af hver NewsletTera eller via kundeservice.

12. Konto

 1. Kunden/brugeren har ikke tilladelse til at uploade til onlinebutikken eller give sælgeren indhold, herunder meninger og andre data af ulovlig karakter.
 2. Kunden/brugeren får adgang til kontoen efter registrering.
 3. Som en del af registreringen angiver kunden/brugeren kontotype eller køn, fornavn, efternavn, firmanavn, TIN, salgsdokumentoplysninger, forsendelsesoplysninger, e-mailadresse og vælger en adgangskode. Kunden/brugeren garanterer, at de data, han/hun har angivet i registreringsformularen, er korrekte. Registrering kræver en grundig læsning af vilkårene og betingelserne og en angivelse på registreringsformularen af, at kunden/brugeren har læst vilkårene og betingelserne og fuldt ud accepterer alle dens bestemmelser.
 4. På det tidspunkt, hvor kunden/brugeren får adgang til kontoen, indgås en aftale om levering af elektroniske tjenester vedrørende kontoen mellem sælgeren og kunden for en ubestemt periode. Forbrugeren kan trække sig ud af denne aftale i henhold til vilkårene og betingelserne.
 5. Registrering af en konto på en af siderne i onlinebutikken betyder samtidig registrering, der giver adgang til de andre sider, hvor onlinebutikken er tilgængelig.
 6. Kunden/brugeren kan til enhver tid opsige aftalen om levering af tjenester ad elektronisk vej med øjeblikkelig virkning ved at underrette sælgeren via e-mail eller skriftligt til den dataansvarliges adresse som angivet i afsnit 1, punkt 2 i denne fortroligheds- og cookiepolitik.
 7. Sælgeren har ret til at opsige kontrakten om levering af tjenester vedrørende kontoen i tilfælde af ophør af levering eller overførsel af onlinebutikstjenesten til en tredjepart, overtrædelse af loven eller bestemmelserne i vilkårene og betingelserne fra kundens/brugerens side samt i tilfælde af inaktivitet fra kundens/brugerens side i en periode på 6 måneder. Kontrakten opsiges med syv dages varsel. Sælger kan bestemme, at genregistrering af kontoen kræver sælgers tilladelse.
pixel