Parafina w zbiorniku z olejem opałowym

Zamarzanie zbiorników z olejem opałowym i wytwarzanie się parafiny. Gdy temperatura nieogrzewanego oleju schodzi poniżej 4°C, olej zaczyna krzepnąć i wydziela się parafina. W wyniku czego instalacja zasysająca olej do kotła zaczyna się blokować powodując przestój w dostawie ciepła.

Oferujemy montaż systemów Raychem OTB w zbiornikach olejowych i na rurach który utrzymuje olej opałowy w temperaturze dodatniej, zapobiegając wydzielaniu się parafiny.

Skutecznym rozwiązaniem jest wpuszczenie do zbiornika specjalnego kabla grzejnego mocowanego do rury zasysającej i układanego luźno wokół obszaru zasysanego. Dodatkowo układa się kabel grzejny wzdłuż rury biegnącej do pieca.

Przewód grzejny jest tak zaprojektowany i dobrany dla każdej pojemności zbiornika, aby maksymalna temperatura kabla nie spowodowała zapłonu oleju opałowego (50°C). Oznacza to absolutnie bezpieczną eksploatację.

Ogrzewanie zbiornika z olejem opałowym przeciwdziała wytrącania się parafiny