Ogrzewanie zbiornika z olejem opałowym przeciwdziała wytrącania się parafiny