Termostaty i sterowniki do ogrzewania przeciwoblodzeniowego

Sterownik przeciwoblodzeniowy z wykrywaniem zbliżającego się oblodzenia

Sterownik Raychem VIA-DU-20, czujnik temperatury i wilgoci gruntu VIA-DU-S20, czujnik temperatury VIA-DU-A10

Sterownik Raychem VIA-DU-20 jest urządzeniem elektronicznym, posiadającym znak CE, przeznaczonym do sterowania pracą systemu grzewczego służącego do ochrony przed oblodzeniem, do ogrzewania przeciwoblodzeniowego: podjazdów, schodów, ramp, chodników etc. Praca przewodów grzejnych jest kontrolowana na podstawie pomiaru temperatury i wilgotności gruntu. Obwody grzewcze załączane są tylko w przypadku, gdy temperatura spadnie poniżej nastawionej wartości progowej przy jednoczesnym występowaniu określonego poziomu wilgotności. Dzięki temu system cechuje się zdecydowanie większą energooszczędnością niż systemy działające tylko w oparciu o pomiar temperatury.

Zasada działania

Temperatura gruntu i wilgotność gruntu mierzone są przez jeden czujnik. Czujnik ten jest podgrzewany, dzięki czemu może wykrywać także obecność suchego śniegu. Sterownik ocenia dane otrzymane z czujnika i załącza obwody grzewcze, jeśli temperatura gruntu spadnie poniżej wartości ustawionej w menu i występuje jednocześnie wilgotność przekraczająca wartość nastawioną poprzez menu sterownika. Dodatkowo sterownik posiada funkcję wykrywania niebezpieczeństwa wystąpienia opadu marznącego deszczu, pozwalającą na włączenie ogrzewania chronionej powierzchni z wyprzedzeniem. VIA-DU-20 posiada również wejście, pozwalające na zdalne przejęcie kontroli nad jego pracą przez zewnętrzny system. Wejście to może być skonfigurowane poprzez menu i stosowane jest do zapobiegania przeciążeniom sieci zasilającej lub do zdalnego sterowania pracą sterownika przez BMS.

Wyświetlacz

Sterownik jest wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, podświetlany podczas obsługi urządzenia przez użytkownika. Podczas normalnej pracy na wyświetlaczu pokazywane są naprzemiennie informacje dotyczące wilgotności oraz temperatury gruntu i powietrza i stanu pracy przewodów grzejnych (ON/OFF).

Gwarancja: standardowa 2 lat + 4 lata przy montażu wykonanym przez naszego instalatora z Certyfikatem Raychem Pro.

Sterownik przeciwoblodzeniowy do schodów, podjazdu

Sterownik przeciwoblodzeniowy do schodów, podjazdu

Sterownik Raychem RAYSTAT-M2 jest wersją ekonomiczniejszą od VIA-DU-20 i różnie się budową czujnika wilgoci. RAYSTAT-M2 również umożliwia ekonomiczne sterowanie systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego: schodów, chodnika lub podjazdu. Zwracając uwagę na minimalizację zużycia energii oraz na łatwość instalacji i obsługi, skutecznie utrzymuje powierzchnie zewnętrzne wolne od lodu i śniegu.

  • Ekonomiczne sterowanie systemami zapobiegającymi gromadzeniu się lodu i śniegu na powierzchniach zewnętrznych i w rynnach
  • Pomiar temperatury i wilgotności
  • Elektroniczne sterowanie włączaniem/wyłączaniem do 3600W
  • Regulowana czułość wilgotności
  • Możliwość aktywacji wymuszonego załączenia ogrzewania

Zasada działania

Wykorzystując dane dostarczane przez czujnik temperatury i wilgotności, RayStat-M2 zapewnia ekonomiczne sterowanie podczas utrzymywania powierzchni zewnętrznych wolnych od lodu i śniegu. Czujnik wilgotności jest instalowany na powierzchni zewnętrznej. W razie wykrycia wilgoci i niskiej temperatury (poniżej nastawy) sterownik natychmiast aktywuje system grzewczy. Gdy parametry załączenia systemu nie są już spełnione (nie jest wykrywana wilgoć lub temperatura przekroczy nastawę), termostat wyłącza obwód grzewczy. Istnieje również możliwość ustawienia czasu trwania cyklu grzewczego, w którym przewody grzejne są załączone przez czas określony przez użytkownika.

Gwarancja: standardowa 2 lat + 4 lata przy montażu wykonanym przez naszego instalatora z Certyfikatem Raychem Pro.