Ogrzewanie koryt, kanałów odpływowych

Ogrzewanie koryt, kanałów odpływowych

Oferujemy elektryczne ogrzewanie koryt odwodniających, kanałów odpływowych odprowadzające wodę z podjazdów, dziedzińców lub w zagłębieniach na dachach. Wszędzie tam gdzie może zamarznąć i trzeba udrożnić drogę dla wody.

Jeżeli jest to możliwe np. w przypadku koryt betonowych przewody można zatopić w ich warstwie na etapie budowy.

Zamarznięty odpływ liniowy, koryto odwodniające? Skontaktuj się z nami.