• Elektryczne ogrzewanie podłogowe akumulacyjne w wylewce, przewodami - kablami grzejnymi

Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne w wylewce, jastrychu – Warszawa

Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne w wylewce, jastrychu staje się coraz częstszym rozwiązaniem w budownictwie w domach pasywnych, energooszczędnych itp. Przewody grzejne stałooporowe umieszcza się w 50-80 mm warstwie wylewki betonowo cementowej. Taka grubość płyty pozwala na akumulacje ciepła, nagrzewanie jej w nocy przy niższej taryfie elektrycznej a za dnia  dogrzewanie.

Systemy grzejne: Raychem

Gwarancja na przewody stałooporowe, samoregulujące, maty grzejne: przedłużamy z 12 do 20 lat w ramach gwarancji „TotalCare”

Gwarancja na sterowniki: przedłużamy z 2 do 20 lat w ramach gwarancji „TotalCare”

„Total Care” = naprawa lub wymiana systemu ogrzewania podłogowego + pokrycie kosztów ponownej instalacji oraz wymiana posadzki w tym samym standardzie. Gwarantem jest firma Raychem.