Ogrzewanie posadzek w chłodniach i mroźni

Ogrzewanie posadzki chłodni, mroźni

Oferujemy elektryczne ogrzewanie podłóg  w mroźni, komorach chłodni zapobiegając przemarzaniu fundamentów i gruntu.

W obiektach gdzie znajdują się chłodnie występuje problem polegający na przemarzaniu fundamentu pod podłogą z powodu stałej, niskiej temperatury utrzymywanej w tych pomieszczeniach. Efektem tego może być rozsadzenie lub zniekształcenie podłogi, posadzki, fundamentu budynku. Aby temu zapobiec stosuje się ogrzewanie elektryczne pod tymi podłogami. Ze względu na trudny dostęp w przypadku awarii do takiego systemu należy zawsze stosować pewne materiały oraz układać dwa niezależny obwody grzejne z czego jeden pełni rolę awaryjnego. To samo tyczy się osprzętu sterującego czyli sterowników i czujników temperatur.

Podobny problem występuje pod sztucznymi lodowiskami, pod ich podłożem również wykonuje się ogrzewanie elektryczne.