Ogrzewanie gleby i podłoża w szklarni

Ogrzewanie gleby i podłoża w szklarni

Oferujemy:

  • elektryczne ogrzewanie podłoża, gleby w szklarniach, tunelach foliowych
  • elektryczne ogrzewanie podłoża w inspektach nasiennych, reprodukcyjnych
  • elektryczne ogrzewanie pryzm kompostowych

Ogrzewanie podłoża w połączeniu z ogrzewaniem słonecznym oferuje znaczące korzyści w porównaniu z innymi rodzajami ogrzewania. Rozwiązanie to dostarcza wiele reżimów temperatury gleby na różnych etapach rozwoju roślin, co zwiększa plony.

Ogrzewanie gleby w szklarni