Ogrzewanie wodomierza, przyłącza wodnego

Ogrzewanie węzłów wodomierzowych

Oferujemy elektryczne ogrzewanie węzłów wodomierzowych (wodomierza, przyłącza wodnego, zaworów itp.) dla ochrony przed mrozem oraz zamarzaniem. By rozwiązać problem zamarzania rur i wodomierzy montujemy gotowe kable grzejne wyposażone w termostat i przystosowane w wtyk zasilający. Mogą to być zwykłe kable grzejne lub preferowane kable samoregulujące odporne na przepalanie się.