Ochrona rur przed mrozem i zamarzaniem

Ochrona rur przed mrozem i zamarzaniem

W przypadku rur z wodą, systemów PPOŻ, rur zawierających substancje tłuszczowe, rur kanalizacyjnych oraz rur doprowadzających olej opałowy sama izolacja termiczna nie jest wystarczającym zabezpieczeniem przed mrozem. Rozwiązaniem problemu jest specjalnie zaprojektowany, elektryczny, samoregulujący system grzewczy, który zapobiegnie zamarzaniu cieczy oraz uszkodzeniom mechanicznym rurociągu.

Zapraszamy do składania zapytań na montaż przewodów grzejnych w ochronie rur przed mrozem i zamarzaniem.