RAYCHEM SBS-XX-EV-10 rozdzielnia do ogrzewania rynien