Ogrzewanie rynien przegląd

Ogrzewanie rynien przeglądy okresowe

Oferujemy przeglądy aplikacji ogrzewania rynien i rur spustowych. Do podstawowych rzeczy należą:

  • Pomiary zamontowanych przewodów grzejnych
  • Przegląd optyczny całej aplikacji
  • Czyszczenie rynien i rewizji

Co pięć lat obowiązkowe jest wykonanie przeglądów i pomiarów elektrycznych zamontowanych instalacji.

Przeglądy sezonowe to pewność właściwie działającej aplikacji przed każdą zimą. Ze względu na wysokie ryzyko uszkodzeń instalacji na dachach powodowanych przez czynniki zewnętrzne oraz zwierzęta (ptaki, szczury) zalecamy wykonywać takie przeglądy co rok.