Ogrzewanie krawędzi dachu

W sytuacji gdy na dachu powstają „nawisy śnieżne” zaleca się oprócz zamontowania płotków śnieżnych, zamontowanie przewodów grzejnych na krawędzi dachu. Przewody mocuje się do wcześniej przyklejonych specjalnych uchwytów. Uchwyty przyklejane są wytrzymałym klejem przystosowanych do warunków zewnętrznych, odciąża to nas od jakiejkolwiek ingerencji w poszycie dachu. Obowiązkowo przy takiej aplikacji należy zamontować również przewody grzejne w rynnach i rurach spustowych.