Ogrzewanie koryt dachowych

Oferujemy ogrzewanie koryt odwodniających wykonanych z membran dachowych, papy, blachy.

Do ogrzewania koryt bitumicznych stosujemy przewody samoregulujące które posiadają powłokę zewnętrzną wykonaną z fluoropolimeru. Dzięki temu można je układać bezpośrednio na połaci dachach lub w innych miejscach pokrytych materiałami bitumicznymi. Rdzeń tych przewodów który wytwarza ciepło nie wchodzi w reakcje ze związkami zawartymi w masach bitumicznych.