Raychem Certyfikat PRO

Gwarancja na urządzenia sterujące i rozdzielnice, przedłużamy z 2 do 6 lat

Przedłużamy gwarancję z 2 lat do 6 lat na sterowniki i rozdzielnice elektryczne w aplikacjach:

 • utrzymanie temperatury ciepłej wody użytkowej
 • ogrzewanie rur z wodą
 • ogrzewanie rynien i rur spustowych

Obejmuje produkty:

 • Raychem rządzenia sterujące: AT-TS-13, AT-TS-14, RayStat-ECO-10, RayStat-CONTROL-10, RayStat-CONTROL-11-DIN, VIA-DU-20, EMDR-10, HWAT-ECO, SBS-xx-SV,
 • Raychem rozdzielnice: SBS-xx-EV-10, SBS-xx-xx-ECO-10, SBS-xx-SNR, SBS-xx-VV, SBS-xx-MV, SBS-xx-CW-40, SBS-xx-CM-20, ACS-30, Raystat-M2, HWAT-T55,
  SBS-R-FP, SBS-R-HWAT, SBS-R-GM i SBS-R-EM

Gwarancja na przewody samoregulujące, przedłużamy z 10 do 12 lat

Przedłużamy gwarancję z 10 lat do 20 lat na przewody samoregulujące w aplikacjach:

 • utrzymanie temperatury ciepłej wody użytkowej
 • ogrzewanie rur z wodą
 • ogrzewanie rynien i rur spustowych

Obejmuje produkty:

 • Raychem przewody grzejne: FS-A-2X, FS-B-2X, FS-C-2X, FS-C10-2X, EM2-CM, EM4-CW EM2-XR, EM2-R, EM-MI, GM-2X, GM-2XT, GM-2CW, GM-4CW, R-ETL-A, R-ETL-B, R-ETL-A-CR, R-ETL-B-CR, HWAT-L, HWAT-M, HWAT-R, 10XL2-ZH, 15XL2-ZH, 26XL2-ZH, 31XL2-ZH, FroStop-Green, FroStop-Black i zestawy grzejne FrostGuard
 • Komponenty: Standardowe zestawy połączeniowe zatwierdzone dla wymienionych powyżej produktów

Firma nasza jest autoryzowanym instalatorem upoważnionym do doboru, montażu, serwisu oraz do przedłużania gwarancji produktowej elektrycznych systemów grzewczych marki Raychem.

Nr licencji Raychem Certyfikat PRO PL-A0003/11

Raychem Certyfikat PRO