Pomiary i przegląd instalacji fotowoltaicznej

Pomiary i przegląd instalacji fotowoltaicznej

Oferujemy przeglądy oraz pomiary instalacji fotowoltaicznych.

Każda nasza instalacja fotowoltaiczna zostaje dokładnie sprawdzona przez szereg dedykowanych pomiarów dla tego typu aplikacji, po których otrzymają Państwo:

 1. Sprawozdanie z badań połączonych w sieć systemów fotowoltaicznych zgodnie z VDE 0126-23 ( EN 62446)
 2. Sprawozdanie z oględzin zgodnie z VDE 0126-23 (EN 62446)
 3. Sprawozdanie z badania obwodu elektrycznego generatora PV zgodnie z VDE 0126-23 (EN 62446)
 4. Sprawozdanie z badania obwodu elektrycznego strony AC urządzenia PV zgodnie z wzorem ZEVH (Centralnego Zrzeszenia Rzemiosł Elektrotechnicznych)
 5. Protokół pomiarowy z testowania elektrycznego generatora fotowoltaicznego według VDE 0126-23 (EN 62446) w tym:
  • pomiar rezystancji przewodu ochronnego z prądem testowym 200 mA DC
  • pomiar napięcia otwartego obwodu na module PV/ stringu PV do 1000 V DC
  • pomiar prądu zwarciowego na module PV/ stringu PV do 15 DC
  • pomiar rezystancji izolacji z napięciem testowym 250 V, 500 V, 1000 V DC
  • test funkcjonalny za pomocą pomiaru prądu AC / DC
  • pomiar nasłonecznienia, temperatury modułu PV i otoczenia