Sygnalizacja i detekcja wycieków TRACETEK

Instalujemy systemy TRACETEK które są produktami przeznaczonymi do sygnalizacji i detekcji wycieków cieczy przewodzących oraz nie przewodzących prąd. Systemy te mogą wykrywać wycieki praktycznie wszystkich roztworów zawierających wodę, jak i mieszanin węglowodorów włączając w to paliwa, rozpuszczalniki i alkohole oraz wskazywać miejsca ich powstania. Mogą być stosowane zarówno w środowisku przemysłowym, jak i budownictwie komercyjnym. W skład produktów TRACETEK wchodzą różnego rodzaju przewody sensorowe, sondy i elektroniczne urządzenia kontrolne. Zapewniamy naszym klientom nowoczesną, niezawodną kontrolę praktycznie wszystkich systemów magazynowania i transportu cieczy.

System sygnalizacji i detekcji wycieków TRACETEK zapewnia skuteczną ochronę oraz wskazuje wyciek w miejscu jego powstania z dokładnością do 0,1% długości przewodu sensorowego.

Jedna centrala może monitorować do 250 modów SIM. Każdy z nich może kontrolować do 1500m przewodu sensorowego.

System zapewnia:

  • detekcję wycieków: wody, glikolu, solanki, itp.
  • detekcję wycieków węglowodorów: paliwa, ropy, oleju, benzyny, biopaliwa, itp.
  • detekcję wycieków substancji chemicznych, kwasów, roztworów chemicznych, kwasu siarkowego, itp.
Sygnalizacja i detekcja wycieków TRACETEK