Raychem Raystat M2 termostat do ogrzewania rynien

Raystat M2

Sterownik Raychem RAYSTAT-M2 jest wersją ekonomiczniejszą od EMDR-10 i równie się budową czujnika wilgoci. RAYSTAT-M2 również umożliwia ekonomiczne sterowanie systemami ogrzewania rynien i rur spustowych, gzymsów, dachu. Zwracając uwagę na minimalizację zużycia energii oraz na łatwość instalacji i obsługi, skutecznie utrzymuje powierzchnie zewnętrzne wolne od lodu i śniegu.

  • Ekonomiczne sterowanie systemami zapobiegającymi gromadzeniu się lodu i śniegu na powierzchniach zewnętrznych i w rynnach
  • Pomiar temperatury i wilgotności
  • Elektroniczne sterowanie włączaniem/wyłączaniem do 3600W
  • Regulowana czułość wilgotności
  • Możliwość aktywacji wymuszonego załączenia ogrzewania

Wykorzystując dane dostarczane przez czujnik temperatury i wilgotności, sterownik ten zapewnia ekonomiczne sterowanie podczas utrzymywania powierzchni zewnętrznych. Czujnik wilgotności jest umieszczany w rynnie. W razie wykrycia wilgoci i niskiej temperatury (poniżej nastawy) sterownik RAYSTAT-M2 natychmiast aktywuje system grzewczy. Gdy parametry załączenia systemu nie są już spełnione (nie jest wykrywana wilgoć lub temperatura przekroczy nastawę), termostat wyłącza obwód grzewczy. Istnieje również możliwość ustawienia czasu trwania cyklu grzewczego, w którym przewody grzejne są załączone przez czas określony przez użytkownika.

Raychem RAYSTAT-M2 termostat do rynien

Raychem RAYSTAT-M2 ( termostat, czujnik wilgoci z grzałką, czujnik temperatury)