Raychem EMDR-10 sterownik do ogrzewania rynien

Raychem EMDR-10

Raychem EMDR-10 specjalnie zaprojektowany elektroniczny sterownik do kontroli pracy systemu ogrzewania rynien i rur spustowych, gzymsów, dachu. W zależności od panującej na zewnątrz temperatury oraz poziomu wilgotności w rynnie urządzenie to załącza przewód grzejny, umożliwiając swobodne odprowadzanie wody powstającej na skutek rozpuszczania się śniegu.

Sterownik wyposażony jest w cztery diody LED sygnalizujące stan pracy systemu oraz cztery potencjometry służące do nastaw parametrów systemu. Temperatura powietrza mierzona jest przez czujnik temperatury. Jeśli temperatura powietrza spadnie poniżej wartości ustawionej na sterowniku to urządzenie zapali żółtą diodę LED i po około 10 minutach aktywuje czujnik wilgotności. Jeśli zostanie wykryta wilgoć to sterownik zapali koleją żółtą diodę LED odpowiedzialną za wilgotność oraz załączy obwody grzewcze a następnie zapali czerwoną diodę LED.

Przewód grzejny pozostanie załączony do czasu gdy:

  • temperatura powietrza podniesie się powyżej ustawionego poziomu
  • wilgotność spadnie poniżej ustawionej wartości
  • temperatura powietrza spadnie poniżej nastawionego dolnego progu temperatury i upłynie okres minimalnego czasu ogrzewania.

Raychem EMDR-10 jest niezawodny i najczęściej stosowany przez naszą firmę.

 Termostat Raychem EMDR-10

Raychem EMDR-10 termostat do rynien

Raychem EMDR-10 (sterownik, czujnik wilgoci w postaci przewodu grzejnego, czujnik temperatury)