Wykorzystując remont dachu zamontowaliśmy przewody grzejne samoregulujące bezpośrednio pod obróbką blacharską gzymsu. Dzięki temu kable zostały na stałe ukryte i zabezpieczone. Ogrzewanie gzymsów sterowane jest automatycznie za pomocą termostatu EMDR-10. Uruchamia się tylko gdy temperatura spadnie poniżej nastawy oraz gdy na gzymsy będzie padał śnieg lub marznący deszcz.

Wykorzystując remont dachu zamontowaliśmy przewody grzejne samoregulujące bezpośrednio pod obróbką blacharską gzymsu. Dzięki temu kable zostały na stałe ukryte i zabezpieczone. Ogrzewanie gzymsów sterowane jest automatycznie za pomocą termostatu EMDR-10. Uruchamia się tylko gdy temperatura spadnie poniżej nastawy oraz gdy na gzymsy będzie padał śnieg lub marznący deszcz.


Klient

Główny Urząd Miar, ul.Elektoralna Warszawa

Materiały

Przewód grzejny: Raychem FroStop Black

Sterowanie: Raychem EMDR-10

Rozdzielnia: –