Wykorzystując remont dachu zamontowaliśmy przewody grzejne samoregulujące bezpośrednio pod obróbką blacharską gzymsu. Dzięki temu kable zostały na stałe ukryte i zabezpieczone. Ogrzewanie gzymsów sterowane jest automatycznie za pomocą termostatu EMDR-10. Uruchamia się tylko gdy temperatura spadnie poniżej nastawy oraz gdy na gzymsy będzie padał śnieg lub marznący deszcz.

Klient

Klient: Główny Urząd Miar ul.Elektoralna

Miejscowość: Warszawa

Produkty

Przewód grzejny: Raychem FroStop Black

Sterownik: Raychem EMDR-10

Rozdzielnia: