Ogrzewanie podjazdu i roztopiony śnieg

Efekt działania przewodów grzejnych samoregulujących Raychem EM2-XR i roztopiony śnieg na zjeździe do garażu podziemnego, Warszawa.