Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Jak prawidłowo zamontować kabel grzewczy na rurze?

2024-04-12
Jak prawidłowo zamontować kabel grzewczy na rurze?

Przedstawiamy fachowy poradnik jak prawidłowo wykonać montaż kabla grzewczego samoregulujące na rurach poziomych i pionowych. Poradnik dotyczy montażu gotowych kabli grzewczych samoregulujących zakończonych fabrycznie wtyczką 230 V oraz kabli samoregulujących do samodzielnego zakończenia.

Przed montażem kabla grzewczego na rurociągu

 • Rurociągi muszą być po wszystkich próbach ciśnieniowych i ostatecznym malowaniu.
 • Dokonać przeglądu rurociągów i zaplanować przebieg przewodów grzejnych na rurociągach.
 • Porównać stan rzeczywisty z projektem. W razie rozbieżności należy skontaktować się z projektantem systemu.
 • Przeprowadzić wizualną kontrolę rurociągu, aby upewnić się, że na jego powierzchni nie występują zadziory, chropowate powierzchnie, ostre krawędzie, itp., które mogłyby uszkodzić przewód grzejny. Jeśli takie występują, należy je wygładzić, pokryć folią aluminiową lub warstwą taśmy na bazie z włókna szklanego

Jak przechowywać kabel grzewczy?

Jak przechowywać kabel grzewczy?

 • Kabel należy przechowywać zawsze w suchym i czystym miejscu.
 • Zakres temperatury przechowywania: –40°C do +60°C.
 • Minimalna temperatura montażu: – 10°C (sprawdź dokładne wytyczne dla swojego kabla grzewczego w karcie katalogowej lub instrukcji montażu)

Wskazówki postępowania z kablami grzejnymi

Należy unikać:

 • Ostrych krawędzi
 • Dużej siły rozciągającej
 • Plątania i zgniatania przewodu
 • Chodzenia lub jeżdżenia po przewodach
 • Zawilgocenia końców przewodów

Jak rozwijać kabel grzewczy z bębna?

Jak rozwijać kabel grzewczy z bębna?

Sposoby rozwijania: A Rurociąg poziomy, B – Rurociąg pionowy

 • Używać stojaka do rozwijania kabli z bębnów umożliwiającego łatwe rozwijanie bez dużych naprężeń
 • Podczas montażu kabel powinien być naprężany tylko na tyle, żeby przylegał do rurociągu i nie zahaczał o podpory i wyposażenie
 • Przestrzegać długości przewodów przewidzianych w projekcie i znakować odcinki przewodu (np. przy pomocy taśmy montażowej) znajdującego się jeszcze na szpuli
 • Dla wszystkich przyłączy elektrycznych, połączeń, rozgałęzień i uszczelnień należy pozostawić odcinki odpowiedniej długości.
 • Należy przewidzieć dodatkowe długości przewodów dla kołnierzy, podpór lub do nawijania spiralnego, jeżeli jest wymagane w specyfikacji projektu.
 • Wszystkie końcówki przewodów muszą być zabezpieczone przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym lub innymi czynnikami, na które będą narażone przed instalacją akcesoriów

Przestrzegaj

Kabel grzewczy zgina się bardzo trudno wzdłuż swojej płaskiej części

Kabel grzewczy zgina się bardzo trudno wzdłuż swojej płaskiej części. Nie należy stosować tego typu zgięć, gdyż może doprowadzić to do uszkodzenia kabla.

Kable grzejne należy ucinać pod kątem prostym

Kable grzejne należy ucinać pod kątem prostym 90°. Minimalny promień gięcia kabla wynosi zazwyczaj: średnica przewodu x 6 mm.

Przykładowy schemat montażu kabla grzewczego na rurociągu

Przykładowy schemat montażu kabla grzewczego na rurociągu

 1. Opaska kablowa lub patrz pkt. 3
 2. Dla rur z tworzyw sztucznych stosuj samoprzylepną taśmę aluminiową ATE-180. Przyklej nią przewód grzejny na całej jego długości.
 3. Taśma samoprzylepna na bazie włókna szklanego
  1. nVent RAYCHEM GT-66 – do rur miedzianych, stalowych, PCV
  2. nVent RAYCHEM GS-54 – do rur ze stali nierdzewnej
 4. Owijanie spiralne przewodu grzejnego wokół rurociągów pionowych nie jest konieczne.
 5. Na kolanach rurociągów przewody grzejne układać na ich zewnętrznej powierzchni.
 6. Puszka rozgałęźna. Na rysunku zestaw nVent RAYCHEM RayClic-T-02
 7. Naklejka ostrzegawcza „Ogrzewanie elektryczne“ co 4 – 5 metrów.
 8. Zestaw nVent RAYCHEM IEK-20-M / IEK 25-04 do wprowadzenia przewodu grzejnego pod metalowy płaszcz ochronny rurociągu.

Samoregulujące przewody grzejne mogą być wielokrotnie krzyżowane ze sobą. W przeciwieństwie do kabli grzewczych o stałej rezystancji mogą się dotykać bez ryzyka przepalenia się.

Jak zamontować kabel grzewczy, prosto czy spiralnie?

Jak zamontować kabel grzewczy, prosto czy spiralnie?

Strefy montażu kabla na rurze poziomej.

Kable grzejne samoregulujące instalujemy wzdłużnie jedną linią. Spiralnie lub wielokrotnie dla zwiększenia mocy grzewczej przy bardzo grubych rurociągach w zależności od wymagań specyfikacji projektowej.

W aplikacjach występują również obwody zdublowane / równoległe – np. jako dodatkowy obwód awaryjny.

Na rurociągach poziomych kabel grzewczy montuje się wzdłuż rurociągu, zawsze na dole rury na godzinie 5:00 lub 7:00.

Jak zamontować kabel grzewczy na kolankach rury?

Jak zamontować kabel grzewczy na kolankach rury?

1 – kabel grzejny, 2 – taśma na bazie włókna szklanego, 3 – kabel zawsze po zewnętrznej stronie.

Kabel grzewczy należy układać na zewnętrznym (dłuższym) promieniu kolanka rury.

Jak zamontować kabel grzewczy gdy rura przechodzi przez ścianę?

Jak zamontować kabel grzewczy gdy rura przechodzi przez ścianę?

Montaż kabla grzewczego w przejściu przez ścianę lub strop.

Przepusty przez ściany i stropy: Grubość izolacji termicznej musi być stała, w przeciwnym razie należy straty ciepła skompensować dodatkową długością kabla grzejnego.

Jak zamontować kabel grzewczy na zaworze?

Jak zamontować kabel grzewczy na zaworze?

Montaż kabla na zaworze.

Owiń zawory jak pokazano na przykładach, aby odpowiednio skompensować większe straty ciepła i zapewnić łatwy dostęp w celu konserwacji.

 • Zawory do 2” (DN 50) – przewód grzejny ułożyć w linii prostej.
 • Zawory ≥ 2” – przewody ułożyć zgodnie z powyższymi rysunkami oraz w/g danych w projekcie.
 • Zawory zawsze należy zaizolować.

Montaż kabla na zaworze

Montaż kabla na zaworze. 1 – zawór, 2 – taśma na bazie włókna szklanego, 3 – rura, 4 – kabel grzejny.

Jak zamontować kabel grzewczy na kołnierzu?

Jak zamontować kabel grzewczy na kołnierzu?

Montaż kabla na kołnierzu. 1 – taśma na bazie włókna szklanego, 2 – kabel grzejny, 3 – długość pętli to dwukrotność średnicy rury.

Aby odpowiednio skompensować większe straty ciepła i zapewnić łatwy dostęp w celu konserwacji owiń kabel grzewczy jak pokazano na rysunku powyżej. Dodatkowa długość kabla grzejnego odpowiada 2-3 średnicom rury (typowo).

Jak zamontować kabel grzewczy przy podporze?

Jak zamontować kabel grzewczy przy podporze?

Montaż kabla przy podporze. 1 – kabel grzewczy, 2 – taśma na bazie włókna szklanego, 3 – podpora stalowa.

Stalowe podpory należą do mostków termicznych, nie należy ich pomijać. Wykonaj pętlę z kabla grzewczego dłuższą 2 razy od podpory i zainstaluj jak na rysunku powyżej.

Jak zamontować kabel grzewczy na rurze z zawiesiem?

Jak zamontować kabel grzewczy na rurze z zawiesiem?

Montaż kabla przy zawiesiu rury. 1 – kabel grzejny, 2 – zawiesie, 3 – taśma na bazie włókna szklanego, 4 – obejma rury.

Do wieszaków / obejm rur nie jest wymagana dodatkowa pętla z kabla grzewczego, chyba że jest to wymagane w specyfikacji projektowej. Kabel montuj zawsze za zewnątrz obejmy.

Jak zamontować kabel grzewczy na ciśnieniomierzu?

Jak zamontować kabel grzewczy na ciśnieniomierzu?

Montaż kabla na ciśnieniomierzu. 1 – rura, 2 – taśma na bazie włókna szklanego, 3 – kabel grzejny.

Zamontuj kablem grzewczym po przeciwnych stronach na korpusie i dookoła okna pomiaru.

Czym mocować kabel grzewczy do rurociągu?

Kabli grzejnych nie można mocować drutem, opaskami metalowymi, winylowymi taśmami izolacyjnymi czy też taśmami do kanałów wentylacyjnych, które mogą doprowadzić do uszkodzenia kabli.

Rzecz błaha lecz przy rurociągach ma duże znaczenie. Materiał mocujący jaki będziemy używać musi wytrzymać warunki pracy przez długie lata. Wybierając system mocujący kabel grzewczy do rury musi być odporny na:

 • procesy starzenie się,
 • na temperatury ujemne,
 • na temperatury dodatnie, często powyżej + 50°C,
 • reakcje chemiczne przy kontakcie z kablem grzewczym, rurą i izolacją,
 • oraz musi być bezpieczny dla izolacji kabla grzewczego.

Czym mocować kabel grzewczy do rurociągu?

nVent RAYCHEM GS-54 

 • taśma samoprzylepna na bazie włókna szklanego
 • do rur ze stali nierdzewnej
 • montażu w temperaturze od –40°C

nVent RAYCHEM GT-66

nVent RAYCHEM GT-66

Mocowanie kabla na rurociągu za pomocą GS-54 lub GT-66. 1 – rurociąg, 2 – góra rurociągu, 3- izolacja, 4 – taśma na bazie włókna szklanego.

 • taśma samoprzylepna na bazie włókna szklanego
 • ogólnego przeznaczenia, do rur miedzianych, stalowych, PCV itp.
 • montażu w temperaturze od +5°C

nVent RAYCHEM AT-180

nVent RAYCHEM AT-180

Przewód grzejny mocować do rury jak pokazano na rysunku.

ATE-180 poprawia oddawanie ciepła przez przewód grzejny i zwiększa jego moc.

 • taśma aluminiowa termo-przewodząca
 • do rur z tworzyw sztucznych, korpusów pomp i urządzeń o nietypowych kształtach
 • montaż w temperaturze od 0°C
 • taśma wzdłużna na kablu grzejnym zgodnie z wymaganiami projektu

Opaski kablowe

Czym mocować kabel grzewczy do rurociągu?

Montaż kabla na rurze stalowej (po lewo) i PCV (po prawo)

Kable grzewcze mocować do rurociągów minimum dwoma owinięciami samoprzylepnej taśmy na bazie włókna szklanego (GS-54, GT-66) lub specjalnymi plastikowymi opaskami kablowymi, co 300 mm lub częściej, jeśli to konieczne.

Opaski kablowe z tworzywa sztucznego muszą wytrzymywać temperaturę równą temperaturze, na jaką narażony jest cały system grzewczy.

Dodatkowe informacje

wykonać pętlę z kabla grzewczego

W przypadku odejść o długości nie większych niż 3 metry należy wykonać pętlę z kabla grzewczego. Stosowanie dla tak krótkiego odcinka puszki rozgałęźnej i zestawów przyłączeniowych jest nieopłacalne w stosunku do kosztu kabla oraz czasu pracy.

 • Rezystancja izolacji kabli grzejnych samoregulujących powinna być zmierzona i odnotowana po montażu. Nie może być mniejsza niż 1000 MΩ.
 • Zainstalować izolację termiczną i zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi zgodnie ze specyfikacją projektową.
Pokaż więcej wpisów z Kwiecień 2024

Polecane

Samoregulujący przewód grzejny do ogrzewania rur, z wtyczką 230 V - RAYCHEM FrostGuard Okazja

Samoregulujący przewód grzejny do ogrzewania rur, z wtyczką 230 V - RAYCHEM FrostGuard

267,65 zł brutto/1szt.Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 236,16 zł/1szt.+13% Cena regularna: 314,88 zł brutto/1szt.-15%
Zaufane Opinie IdoSell
4.94 / 5.00 69 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-17
Super jakość towaru, transakcja przebiegła szybko bez problemów, polecam.
2024-03-14
Solidny w przystępnej cenie.
pixel