Czujniki przewodowe budowa

Czujnik przewodowy (kabel sensorowy) TraceTek służy do bezpośredniego wykrywania i sygnalizacji wycieków z dokładnym wskazywaniem źródła wycieku wzdłuż swojej długości. W połączeniu z centralką TraceTek uruchamia alarm i w zależności od dobranego modułu może wskazać wyciek z dokładnością do 0,1% długości przewodu.

Montowane są pod podłogami technicznymi, w tacach ociekowych, pod podwieszonymi rurami lub wokół rur w pionach technicznych itp. Są wytrzymałe mechanicznie i odporne na korozję oraz ścieranie.

Przewód zbudowany jest z dwóch par przewodów (sygnałowego wzbudzającego alarm i ciągłości przewodu) oraz z rdzenia nośnego. Jedna pętla odpowiada za ciągłość obwodu a druga za detekcję wycieku i podanie miejsca jego powstania. Rozwiązanie takie zastosowane jest wyłącznie w produktach marki TraceTek. W niektórych przypadkach rdzeń nośny z przewodami umieszczony jest w dodatkowej otulinie ochronnej dostosowanej do środowiska pracy .

Obydwie pętle pozwalają na podanie miejsca wycieku z dokładnością do 0,01% długości przewodu sensorowego

Przewód sensorowy budowa